WEB – NOVINKY 2020

OHLÉDNUTÍ A PODĚKOVÁNÍ

Vážení přátelé a naši podporovatelé,

dovolte mi začít krátkou rekapitulací. Naši organizaci jsme založili za účelem podpory zájmů bezmocných, nemohoucích a starých lidí a fungujeme bezmála 15 let. Za tu dobu jsme společně s Vámi mohli pomoci bezpočtu lidem. Jsme nesmírně vděční všem sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, se kterými jsme společně dokázali jejich účelovou pomoc a podporu přeměnit v dobro a prospěch jiným lidem. Umožnili jsme zaměstnání osobám ve věku nad 50 let, dlouhodobě nezaměstnaným, mladým lidem, kteří se nemohli uplatnit na trhu práce, i osobám zdravotně postiženým. Do dnešní doby u nás našlo práci přes 120 zaměstnanců.

Podpořili jsme veřejnou sbírkou těžce postiženého Honzíčka z Rakovníka a uspořádali pro něj charitativní koncert v Tylově divadle v Rakovníku. Zprovoznili jsme terénní Pečovatelskou službu Androméda pro ulehčení života starším a nemocným lidem v jejich domácím prostředí. Zprovoznili jsme také pobytovou službu pro zdravotně postižené osoby - Domov sv. Kryštofa a sv. Terezky. Díky společnosti KOMPAKT Poděbrady a jejich projektu „sociální automobil“ zajišťujeme automobilem Dacia provoz organizace ale i charitu, která je založena na pomoci lidem v nouzi. Tato podpora je realizována ve spolupráci se sociálními odbory obcí a Orgánem sociálně právní ochrany dětí. Potřebným lidem pomáháme potravinovou pomocí, darováním ošacení a obuvi. Pomáháme nejen mladým rodinám s dětmi, ale i samoživitelkám, starým, nemocným a osamělým lidem.

Tak jako se setkáváme s těžkostmi a obtížnými situacemi jiných lidí, ani nám se tato skutečnost nevyhýbá. V loňském roce mi v dubnu zemřel manžel, což pro mne znamenalo nesmírnou a nenahraditelnou ztrátu. I když byl můj Toníček dlouhá léta těžce nemocný, byl pro mne velikou oporou. Bolestně to zasáhlo nejenom mne, ale celou Andromédu a všechny mé přátele. Po důkladném zvážení nastalé situace jsme ke dni 31. 12. 2019 ukončili sociální služby ve Velké Chmelištné a já se budu vracet do našeho bydliště v Praze, kde jsem o manžela pečovat nemohla.

V čem pokračujeme, je podpora lidí v nouzi. Jak se říká, jedeme dál a s námi i naše motto A. J. Kryštofa: „Dobro, ať je naším životním cílem“.

Milí přátelé, pomáháme lidem, kteří jsou bezbranní a bezmocní. Vždycky se je budeme snažit podpořit a dodat jim naději v jejich nelehkém životě. Děkujeme Vám za přízeň, dosavadní spolupráci a dovolte mi za celou Andromédu popřát Vám zdraví, štěstí, klid a mnoho radosti a spokojenosti v celé Vaší rodině. Přeji Vám, ať najdete u svých blízkých porozumění a pochopení, které Vás bude posilovat v obtížnějších obdobích Vašeho života.

Dovolte mi rozloučit se myšlenkou mého milovaného manžela:
LÁSKA JE JENOM JEDINÁ - UPŘÍMNÁ A ČISTÁ PRO VŠECHNY NAŠE DĚTI, PŘÍBUZNÉ, PŘÁTELE, ALE I VŠECHNY LIDI KOLEM NÁS.

S láskou Vaše Lenka Kryštofová